Johar!

Jal Jangal Jamin Jiv.... Adivasitva

आपले सन आणि आपले उत्सव

आपले सन आणि आपले उत्सव
१ कोळी भाजी
२ नागपन्चमि
३ पोळा
४ गौरि गणपति
५ साकर चवुत
६ नवभात खाने (नवखने)
७ सर्व पितरि अवास/ओमस्या
८ दिवाळ बारस / वाघ बारस
९ दसरा
१० दिवळि
११ साथिचा देव
१२ सकरात (सन्क्रान्त)
१३ होळी / शीमगा
१४ महाबिज
१५ गुडिपाडवा
१६ आखाति
१७ बोहाडा (गावुत्सव)
१८ खळ्याचा देव

Find us on Facebook