Johar!

Jal Jangal Jamin Jiv.... Adivasitva

ठाणे जिल्ह्यातील अदिवासी समाजतील देव देवता आणि सणाच्या कार्यपधतीची थोडक्यात महिती.

आदिवसी युवा शक्ति.
ठाणे जिल्ह्यातील अदिवासी समाजतील देव देवता आणि सणाच्या कार्यपधतीची थोडक्यात महिती.

आदिवसी जमतिचे सण हे इन्ग्रजी महिन्या नुसार होत नसुन मराठी महिन्यान्च्या तिथि नुसार होत असतात. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवसी जमातीतील होळि (शिमगा) हा वर्षातील सर्वात शेवटच सण मानला जातो व आखातीच सण हा वर्षातील पहिला सण माणला जातो.

Find us on Facebook