Johar!

Jal Jangal Jamin Jiv.... Adivasitva
Showing posts with label AYUSHsms blast. Show all posts
Showing posts with label AYUSHsms blast. Show all posts

AYUSHsms blast members (2010)AYUSHsms blast members

A
Kanchan sayare
Ravi nimala
Ajay ambat
Kapil vadu
Ravindra padvale
Ajay dhangda
Kashinath kakara.
Rekha
Ajay jadhav
Kashiram hadal
Rekha
Ajay korda
Kashiram shedage
Rj bhavar
Ajay shedad
Kasinath gavali
Rohan rabad
Ajinkya satvi
Kasinathi bhoye
Rupesh dhinde
Ajinkya satvi
Kiran kalangude
Rupesh dolhari
Ajit gondusa
Kisan kamadi
Rupesh nokti
Amit desak
Kisan kusari
Rupesh pawar
Amit mhaskar
Kishna chaudhari
Rupji rahya
Amit mhaskar
Kishor bij
S
Amit mitr
Kishor kadu
S g bhoye
Amit mitr
Kishor mhase
Saanjay kakad
Amit mitr
Kishor mhase
Sachin
Amol patara
Kishor satvi
Sachin kamadi
Amol sangali
Kishor satvi
Sachin kamadi
Amrut guhe
Kishor satvi
Sachin kom
Ananta pawar
Kishor satvi
Sachin orkut m..
Ananta pawar
Kishor satvi
Sachin vanga
Anantha dhnagada
Kishor shelar
Sadanand bhoye
Anil babar
Krupesh malavkar
Sagar basavat
Anil chipat
Krushan bij
Sagar bhavar
Anil dhangada
Krushan kuvara
Sagar birajdar
Anil ghatal
Krushna basvat
Sagar dongare
Anil kasat
Kunal gavit
Sakharam gujar
Anil umbarsada
Kundan dandekar
Sakharam kolhe
Anita bhujad
L
Samu rajad
Ankita satvi
Lahanu walavi
Sandesh bhujad
Ankush paradhi
Lahu mahala
Sandesh dhak
Anna tambada
Latika kom
Sandesh rajad
Anna tambada
Latika satvi
Sandip
Aravind hadal
Latika satvi
Sandip balasi
Archana gund
Latika satvi
Sandip bendar
Arjun bhimra
Latika satvi
Sandip dumada
Arvind pilena
Laxman borsa
Sandip kuvara
Ashish tribhuvan
Laxman hadal
Sandip paradhi
Ashok gadag
Laxman janathe
Sandip sathe
Ashok khandave
Laxman khebala
Sandip shelar
Ashok lahange
Laxman nam
Sandip sutar
Atmaram gavali
Laxman rabad
Sandip thakare
Atmaram kharapade
M
Sandip walavi
Avinash dubala
Madhukar chaudhari
Sandip wavare
Avinash kothari
Mahendra satvi
Sandip wavare
B
Mahendra toke
Sangita lahange
Bablu vaahut
Mahesh ahadi
Sanjay bhagat
Babu bheskar
Mahesh ambat
Sanjay gharat
Bachhu dhodi
Mahesh bhoye
Sanjay haravate
Barkya radya
Mahesh bhoye
Sanjay mogekar
Bb satvi
Mahesh kodape
Sanjay parhad
Bhagyashri kam..
Mahesh manali
Sanjay parhad
Bharat gond
Manaki wayeda
Sanjay parhad
Bharath baraf
Manali kalat
Sanjay shelar
Bharati umbarsada
Manali kalat
Sanket umbarkar.
Bhaskar parhad
Mangesh saware
Santaram wangad
Bhushan
Manik mama
Santosh bhurkud
Bhushan
Manoj ravate
Santosh dhangada
Bhushan
Milind pilena
Santosh kede
Bhushan wayeda
Miss mar
Santosh more
Bhushan wayeda
Miss oct waghadi
Santosh surum
Bp bhusara
Miss tata maha
Santosh surum
C
Mohan guhe
Santu dhun
Chaitya madha
Mohan guhe
Sarika satvi
Chandrakant chaudhari
Mohan malkari
Sarika satvi
Chetan guroda
N
Saru komal
Chetan urade
Nanda dhak
Saru surekha
Chima mandal
Nanda dhak
Sd golim
Chima mandal
Nandakumar lilka
Sekhar kadu
Chintaman rabad
Narayan bhandari
Shailesh dhangada
Chintaman rawate
Narayan golim
Shailesh hadal
Chintu rajad
Naresh
Shailesh parhad
D
Naresh chaure
Sham chaudhari
Damodar kode
Naresh dawada
Shankar gavit
Darshana bamn
Naresh tandel
Shankar tumada
Darshana bodle
Nathram guhe
Shankar varatha
Darshana Sayare
Navanit dubala
Shantaram nangare
Darshana vedga
Navasha hilim
Sharad satvi
Darshana vedga
Navin dalavi
Sharad satvi
Darshath mhr
Nd pachalkar
Sharaday more
Dasharath shan..
Ng bendkule
Shirish chaudhari
Datta karabat
Nikita kurhade
Shrikant bhoir
Dattatery desale
Nilesh bhandari
Sitaram bhandari
Dattu dhodi
Nilesh kasat
Sitaram gowande
Devaram bhoye
Nilesh rajad
Sitaram pasalkar
Devidas mahale
Nilesh rajad
Sm bhusara
Devu kamadi
Nirmala gavali
Sonal raut
Dharma tambada
Nishikant
Sr kurukute
Digambar mahale
Nitesh dhodi
Subhash bhoir
Diilip vighne
Nitesh lade
Subhash dhangada.
Dilip bhoir
Nitesh parhad
Subhash dhangada.
Dilip ghute
Nitesh sahare
Subhash dhodi
Dilip ghute
Nitin shelar
Subhash hadal
Dilip lilka
Nvashu mere
Subhash kedar
Dilip satvi
P
Sudhakar ghute
Dilip vighne
Pandu waratha
Sujit bendar
Dilip vigne
Pandurang basavat
Sundar pawar
Dinakar madha
Pandurang belkar
Sunil bhusara
Dinesh dumada
Pandurang karbat
Sunil karbat
Dinesh dumada
Pandurang karbat
Sunil lilka
Dinesh gadag
Pandurang raut
Sunil lilka
Dinesh mahale
Pandurang sinvar
Sunil malavkar
Dinesh mali
Pankaj ghegad
Sunil malavkar
Dinesh tumbada
Pankaj ghegad
Sunil mere
Dinesh waratha
Pankaj kadu
Sunil mohandulkar
Dipak guroda
Parashuram gah..
Sunil parhad
Dipak themaka
Parshu sawar
Sunil parhad
Dipak waratha
Parshuram bhoir
Sunil parhad new
Dipali bhujad
Parshuram dandekar
Sunil tandel
Dipti sutar
Parshuram gavit
Sunil umbsarsada
Dr vonod rade
Parshuram gavit
Sunil umbsarsada
Dr bharat mahale
Parshuram nang..
Sunita satvi
Dr datta shinde
Prabhakar Bhoir
Sunita vanaga
Dr manoj gavit
Prabhakar moha..
Suresh boye
Dr manoj gavit
Prabhu dhangada
Suresh boye
Dr nilesh valavi
Pradeep punjara
T
Dr nilesh valavi
Pradeep tambada
T t padvale
Dr ramdas mara..
Prakash bhavar
Tejas gimbal
Dr vijay
Prakash chumbhale
Trupti sutar
Dr vilas bhusara
Prakash chumbhale
Trupti sutar
Dr vilasa bhusara
Prakash dandekar
Trupti sutar
Dr vinod rade
Prakash kasat
U
Ekanath gowari
Prakash khotare
Uday gavit
Ekanath warangade
Prakash kom
Uday wagh
G
Prakash pithole
Ukhadya rawate
Ganehs wangad
Prakash sutar
Unknon bala mi..
Ganesh dhodi
Prakash thakare
V
Ganesh kakad
Pramod pawar
Vaishali
Ganesh more
Pramod wartha
Vaishali dalvi
Ganesh patara
Pranjan raut
Vaishali parhad
Ganesh pawar
Pratam sumada
Vaishali satvi
Ganesh tambada
Pravin satpute
Vanashya bhujad
Ganesh wangad
Pravin soman
Vandana rabad
Gangaram katela
Pravin vasave
Vasant bhasara
Ganpat dalavi
Priti meghavale
Vasant bhasara
Ganpat kondhari
R
Vasant dhangade
Girindhar lahange
Raghunath atram
Vasant masmar
Gulab wadhiya
Rajan sutar
Vasant thotaga
Gurunath talha
Rajan sutar
Viaraj gadag
H
Rajendra dalavi
Vijay bij
Hangaram paagi
Rajendra tokare
Vijay bodhale
Hari basavat
Rajesh bhoye
Vijay kharade
Harish dhodi
Rajesh devu korda
Vijay vagh
Harishachandra bhoye
Rajesh dhangada
Vijaya dalavi
Harishachandra bhoye
Rajesh kakara
Vijaya meghavale
Hemant bahiram
Rajesh mali
Vijaya meghavale
Hemant bhoye
Rajesh mor
Vikas dumada
Hemant bhoye
Rajesh mor
Vikas guhe
Hemant gavali
Rajesh mor
Vikas more
Hemant tambada
Rajesh ojhare
Vikas navare
Hitesh gavit
Rajesh paradhi
Vilas
Hrudaynath dhinde
Rajesh wangad
Vilas chaudhari
I
Rajesh wangad
Vilas gangad
Ishwar waratha
Raju bhusad
Vilas hadal
J
Raju sambar
Vilas kalangade
Jagadish garud
Raju sambar
Vilas ravate
Jagadish jadhav
Rakesh basar
Vilas sumada
Jagdush jadhav
Rama jadhav
Vilas walavi
Jaidip waratha
Rama urade
Vinayak babar
Jaikush dalavi
Ramchandra bhoir
Vinod bhoir
Jaiprakash bhusara
Ramchandra dalvi
Vinod dhangada
Jaiprakash bhusara
Ramchandra dalvi
Vinod dhangada
Jairam busad
Ramdas mhaskar
Vinod dumada
Jaishri ozare
Ramdas mhaskar
Vinod satvi
Jamu dongarkar
Ramdas sumada
Vipul bharsat
Janavi satvi
Ramesh ahadi
Vipul bharsat
Janu bhavar
Ramesh baswat
Vipul bharsat
Janu rabad
Ramesh bhusara
Vipul dhodi
Jayant jopale
Ramesh bochal
Virendra khatal
Jayawant dhangada
Ramesh ghute
Visal bhagat
Jayvant kurkute
Ramesh ghute
Vishnu bond
Jaywant dubala
Ramesh hengadi
Vishvas bhadan..
Jb shelar
Ramesh khanjode
W
Jethu gangad
Ramesh nebade
Wangad talasari
Jethu talasari
Ramilal bendagi
Wangad talasari
Jitesh janathe
Ramu budhar
Y
Jitesh umbarsada
Ramu kuvara
Yadunath bhoye
K
Ramu valavi
Yashvant talha
Kailas bhavar
Rashmi malavkar
Yashwant shelar
Kailash kalangade
Rashmi malavkar.
Yogesh bhoye
Kalavati pasare
Rasula ahadi
Yogesh gavit
Kalpesh dubla
Ravi budhar
Yogesh gavit
Kalpesh sumade
Ravi budhar
Yogesh padwale
Kaluram dhodade
Kamalakar sutar
Yogesh sapate
Kanchan satvi
Yogesh wavare
Yogesh sapate
note - 1. double names indicate home & personal numbers.
2. few names are incomplet due to technical issues


Find us on Facebook