Johar!

Jal Jangal Jamin Jiv.... Adivasitva
Showing posts with label Lagin. Show all posts
Showing posts with label Lagin. Show all posts

Lagin | Tribal matrimonial Service

# Adivasi Matrimonial Service

Marriages play significant role in any social system. In our tribal society one of the most important challenges is to maintain our traditional value & culture and pass on to the next generation. As the modern tribal generations have been moving out from the indigenous habitat and scattered to different parts of India as well as abroad. So, there was need to create a platform where the all prospective bride and groom could find the suitable life partner within the tribal society.

आया लगीन !

आज कालचे तरुणांना नोकरी, शिक्षणाच्या धावपळीत वैयक्तिक जीवनाकडे लक्ष देण्या साठी बऱ्याचदा वेळ मिळतोच असे नाही ....

शहरात राहणाऱ्या तसेच उच्च शिक्षित तरुणांच्या पालकांना पडलेले मोठे कोडे म्हणजे आपल्या पाल्यांना आपल्या समाजातील जीवन साथी शोधणे,

किवा काही आणखीन वेगळी करणे असतील, आपला समाज विखुरलेला असल्या मुळे आपण एक प्रयत्न करतो आहोत कि समाजातील तरुण पिढी संपर्कात आणु. त्यातून जर एकमेकांचे स्वभाव, आवड, निवड जुळली तर त्यांना जीवन साथी निवडणे सोप्पे जायील... हा असा आपला पहिला प्रयत्न आहे

भविष्यात आपण तरुण पिढीला एकत्र आणण्या साठी वेग वेगळे कार्यक्रम आयोजित करणार आहोत. तसेच आपल्या समजातील जीवनसाथी निवडण्या साठी आपण एक वेब साईट बनवणार आहोत, जर आर्थिक सहकार्य मिळाले तर लवकरात लवकर आपण सुरवात करू शकू 


Facebook page : https://www.facebook.com/pages/Lagin/719567474771615 Find us on Facebook