Johar!

Jal Jangal Jamin Jiv.... Adivasitva

आपले देव देवता

आपले देव देवता
१ कुलदेवता
हिरवा , चिता, झोटिन्ग, हिमाय, कनसर्या बाळ, बैलचा तान्डा, नरान देव, बहिरम देव, फडाची देवि, बहिरि भवनि, महादेव, खन्डेराव, महालक्ष्मि
२ ग्रामदेवता -
गावशिवारि - गाव देवि, तोरणी चेडा, मखरि चेडा, गावचे मेट्करी,
३ अरध्य दैवत -
चान्द सुर्या, हतोबा, भिल्लोबा, विर, गवळि चेडा, सवर्या, बाया गवला.

Find us on Facebook