Johar!

Jal Jangal Jamin Jiv.... Adivasitva

Adivasi Community & Media

मी आदिवासी ! सध्या वाढत असलेली सामाजिक जागरूकता अतिशय कौतास्पद आहे.


एक न उलगडलेले कोडे 

छपाई/इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमात आदिवासी समाजा विषयी बातम्या अभावानेच आढळतात. 
प्रसंगी वर्तमानपत्रात एखादी बातमी दिली तरी त्याची ओनलयीन आवृत्ती न काढण्याचा अलिखित नियम असावा कदाचित. 
वयक्तिक / राजकीय स्वार्थ सोडून आदिवासी समाज हित जपलेला लेख/बातमी आढळून येत नाही 


संदर्भ: स्वायत्त आदिवासी जिल्हा, बोगस आदिवासी, आदिवासी दिन, सुसरी धरण, सलवा जुडूम, ग्रीन हंट, आदिवासी संस्कृती चे प्रदूषण, आदिवासीची नैसर्गिक संपत्ती, इ


सोसियल नेट्वर्किंग चे आभार येथे किमान आदिवासींना त्यांचे मनातले विचार स्पष्ट मांडता येताहेत
 


Find us on Facebook