Johar!

Jal Jangal Jamin Jiv.... Adivasitva

Tribal Youth Leadership Program - 2013


आदिवासी समाजाच्या एकात्मतेसाठी, युवा पिढीत आणि आदिवासी समाजाचे नेतृत्व घडविण्यासाठी एक लहानसा प्रयत्न, आपले अभिप्राय आणि सूचना अपेक्षित आहेत 
गेल्या वर्षी प्रमाणे या वर्षी पण आपण कार्यक्रमाचे आयोजन करीत आहोत. 

रूपरेषा : 
  • दिवस : 3 दिवस निवासी कार्यक्रम 
  • ठिकाण : डहाणू तालुका 
  • अपेक्षित : आदिवासी युवक आणि युवती  

विषय: 
१) आदिवासी समज पुढील समस्या 
२) आदिवासी समाजाचे नेतृत्व 
३) आदिवासी समाजाचे वैभव व समृद्ध परंपरा 
४) आदिवासी विकासातील दिपस्थंभ 
५) आदिवासी विकासाच्या उपाय योजना 
६) आदिवासी समाजाचे भविष्य आणि आदिवासी नेतृत्व 

सदराचा कायर्क्रम आपण आपल्या परिसरात पण अयॊजित करावा अशी अपेक्षा आहे, जेणे करून आदिवासी समाज संघटीत करण्यास हातभार लागेल.

Few details about program :
All participants, please register yourself at www.event.adiyuva.in

#Name : AYUSH | Tribal Youth Leadership Program 2013 
#Date : 18/05/2013 ~ 20/05/2013 
#Event Type : 3 Days Residential Program (3days + 2 Nights) 
#Venue : Kasa, Taluka Dahanu, Dist Thane, Maharashtra
# Mode Of Instruction : Marathi, Local Tribal Language, (English & Hindi Documentaries)
# Participants : Male + Female (Max. 50)
# Registration : www.event.adiyuva.in  (or sms to 09246 361 249)
# Sponsorship : Top 30 Participants will be Sponsored (If Approved)
# FB Event page : https://www.facebook.com/events/466141423457187/?context=create
#Note : Please invite your friends to Participate in this event 


Find us on Facebook