Johar!

Jal Jangal Jamin Jiv.... Adivasitva

३. नागपचवी (नाग पन्चमी)

श्रावण
३. नागपचवी (नागपंचमी)
नागपंचमी हा श्रावण शुध्द पंचमी या दिवशी साजरा करतात. या दिवशी शेतकरी नागर्नीचे काम करित नाहि. या दिवशी उपवास करतात. जंगलात नागाच्या ठिकाणी (बिळाजवळ) अदिवसी पुरुष दुध व ज्वारिची फुले (लाह्या भुरुन्गल्या) वहुन पुजा करतात. महिला आणि कुमारिका रात्रि घरि पाटावर तिळ, तान्दुळ, उडिद यांचे नवु नाग करुन गोडेतेलचा दिवा लावुन थेरडा, गोमेठी, करटोल, शिरोळी अश्या वेलि, वन्स्पति, ज्वरिची फुले व दुध वहुन नाग देवताचि पुजा करतात. काहि भगात उपवास करणाऱ्या बाया घरोघरि जावून एकमेकान भेटतात, मोठ्यांचे आशिर्वाद घेतात. व आपल्या कडिल ज्वारीची फुले (लाह्या) त्यांना देतात. भाऊ आणि बहिनि भेटतात, ह्या सनाला बहिणिने भावाकरता उपवास असेहि मानले जाते. रात्रि जेवन झाल्यवर गौरि नाचायला सुरवात होते. रात्रभर ढोलकिच्या तलावर पायाला घुंगरू बांधून स्रि-पुरुष मुले-मुलि नाचत असतात. या दिवसा पसुन गौरि नाचायला सुरवात होते. अशा प्रकारे नागपंचमी हा सण सजरा करतात.

Find us on Facebook