आंबेडकरी आयडेन्टीटी की मूलनिवासी आयडेन्टीटी ?

आंबेडकरी आयडेन्टीटी की मूलनिवासी आयडेन्टीटी ?
6) reply To Mr. Chandan
Dear Chandanji, 
I respectfully ask you what I am doing mistake? Our Rashtrapita Jyotiba Fule has rightly explored the concept of ‘Bahujan’ and I am not against the concept of Bahujan. I wish to say Bahujan for Bahujan. But MR. Waman Meshram, Mr. Vijay Mankar and other BACEF people are trying to destroy the identity of Bahujan by rename it Mulnivasi. They have no theory to define the Indigenous people in India. Another issue is that, why Hon’ble Kanshiramji was not put up the theory of Indigenous People (Racial Theory), when he is the origin of concept of BACEF.
1) The theory of Indigenous People is based on ‘’Racial issue’’ where is the Bahujan theory is caste based ‘’issue’’. This is the basic different between Bahujan and Mulnivasi. In throught world the Bahujan people are not Indigenous. But the Ingenuous people are in minorities. Mulnivasi concept is based on cultural identity and pre-colonial state, territory, racial elements having their own identity. Why these people are not study the universal concept of indigenous people defined by UNO, ILO, Word Bank, and recently guides lines given by Ho’ble Supreme Court of India. Without considering this universal draft of UNO they are declaring them self as Mulnivasi, this is nothing but intellectual prostitution. Are these people, beyond the SC of India?
2) This people are ‘’Ambedkarite’’ and why they abandonment the ‘’universal identity of Ambedkarite’’ by replacing the Mulnivasi?
3) During the International conference in Durban on the subject of racial Discrimination the UNO has not recognized the concept of Dalit and Bahujan as Indigenous People for the reason that Dali and Bahujan are the concept of Castes in India, where as the Indian Adivasi are considered as Indigenous People, because these people are out of caste theory and they preserved their cultural identity and their races.
4) Due to intellectual diversion of BAMCEF people by taking support of Mulnivasi concept without universal definition and philosophy , the Adivasi people are suffering from definition of Indigenous people in UNO, and altimetry they are depriving from the rights of “Self-determination”. Madavi L K

5) I am giving the offer to open discussion on these issues. Dear brother don’t get any misunderstanding.


Dear Sir,
Kindly go through the discussion on Ambedkari identity and Identity of indigenous people, and share your valuable experience……
5
आंबेडकरी आयडेन्टीटी की मूलनिवासी आयडेन्टीटी ?

प्रिय मित्र, आदरणीय, संजय मोहीतेजी, जय भिम, जय रावण,
आपण माझ्या प्रश्नाची दाखल घेतली यात आपला मोठेपणा आहे, त्या बाबत मी आपला आभारी आहो.
आपण एक कडेरबेस बामसेफचे निष्ठावंत पायीक आहात याचे मला पूर्ण भान आहे. परंतू माझे प्रश्न आपण भयंकर किरकोळ समजून उत्तर देण्याची चुकी करू नये.
१) भारतीय घटनेत बाबासाहेबांनी Aborigine शब्द वापरला यात दुमत नाही. मूलनिवासी ही रेसियल ( वंशवाद ) संकल्पना असून मूलनिवासी या शब्दाचा अर्थ इंग्रजीमध्ये इंडीजीनियस (Indigenous People ) असा होतो. भारतीय घटनेत Aborigine शब्द आदिवासींना सांस्कृतिक व वांशिक ओळख देण्यासाठी उपयोगात आणला नव्हता. मूलनिवासी संकल्पना कोलंबसच्या Discovery Theory च्या गाभाऱ्यातून वसाहतवादाला नकार असणारी वंशवादावर आधारीत असून संकल्पनेचा उगम १९९३ मध्ये झाला आणि बाबासाहेबांना वंशवाद मान्य नव्हता हा मुद्धा समजून घ्या. हवेत दगड फेकण्यात काय अर्थ आहे?
२) आदरणीय संजय, फेसबुक जर हा मुद्धा मांडण्याचे प्लाटफॉर्म नाही असे आपणास वाटत असेल तर, आपण आपले बामसेफचे सर्व दिग्गज मा. बी. डी. बोरकर साहेब, मा वामन मेश्राम साहेब, विजय मानकर यांना एका ओपन प्लाटफॉर्मवर बोलवा आणि होयू द्या खुली चर्चा. मात्र चर्चा सकारात्मक असावी.
३) तुम्ही माझ्या प्रश्नाचे उत्तर काय देणार याची जान आहे मला.
४) बामसेफनी आता आपली भूमिका स्पष्ट केलीच पाहीजे. बामसेफनी स्वीकारलेली मूलनिवासी ‘’संकल्पनेची’’ व्याख्या काय ? त्याचा सैध्यान्तिक आधार काय आहे ? जर बाबासाहेबांनी मूलनिवासी संकल्पना मंडळी असे आपले मत असेल तर आम्हालाही कळू ध्या , बाबासाहेबाचा कोणता सिद्धांत आहे? बुद्धाची व महात्मा फुलेंची बहुजांची संकल्पना आपण मूलनिवासी म्हणून स्विकारत आसल तर निव्वळ शब्दाचे नामांतर करून आपल्या आदर्श पुरुषांनी दिलेला स्वीकारण्याची आम्हास लाज का वाटावी ? आंबेडकरी विश्वव्यापी आयडेन्टी विशाल पर्वता सारखी भरभकम उभी असताना देखील वांशिक संकल्पनेच्या गभ्याऱ्यातून उपजलेली मूलनिवासी संकल्पना का स्वीकारत आहात हे सर्व आंबेडकरवाद्यांना कळू द्या.
५) संजय मित्रा, आपण जगातल्या मूलनिवासी संकल्पेचा तर विचार करा, डोळ्यावर पट्टी बांधून न्यायदेवता होण्यात काय अर्थ?

=============================================================
Latari Madavi
October 16
4
आंबेडकरी आयडेन्टीटी की मूलनिवासी आयडेन्टीटी ?

मा. वामन मेश्रामजी, मा. विजय मानकरजी, मा. बि. डी. बोरकरजी कृपया आमच्या प्रश्नाचे उत्तर द्या . आपली मूलनिवासीची भूमिका जगासमोर येवू द्या.
‘’अलीकडेच मूलनिवासीचा मूद्दा समोर करून, आंबेडकरी चळवळीतील वैचारिक आंदोलनाची धार बोथट करण्याची विडंबना काही मित्रांकडून होते आहे. हिंदुत्वाला नाकारण्याचे चित्र उभे करण्यास डा. आ. ह. साळुंके, पुरुषोत्तम खेडेकर यांचे सारख्यांनी बामसेफ सारखे स्टेज वरून ब्राम्हण वादावर हल्ला केला आणि त्यांच्याच करवी बुद्ध धम्माला बगल देवून माईल्ड हिंदुझम '' शिव धर्म '' उभा केला. बाबासाहेबाच्या स्वप्नातील बुद्धमय भारत देश उभारण्याचे दूरच राहीले. बौध्द धम्म घटनेच्या २५ व्या कलमात अडकून हिंदू कायद्यात अडकला आहे .' बौद्ध' चा वेगळा कायदा व्हावा या संबधाचे बामसेफ नी पुढाकार कधीच घेतला नाही. १९९३ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघात मूलनिवासी संकल्पना जगा समोर आली त्यावेळी बामसेफ चूप होती . १९९५ ला मी बहुजन नायक मध्ये एक लेख प्रसिद्ध केला त्यावेळी मा. वामन मेश्राम यांनी संपादक या नात्याने, माझा लेखावर ''मूलनिवासी या लेखासी बिलकुल सहमत नाही असी प्रतिक्रिया लेखाच्या मध्य भागी छापली होती . २००० मध्ये सयुंक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार उच्च आयुक्तालयाने दरबान [क्षिण आफ्रिका ] येथे वांशिक भेदभाव या विषयावर आंतर राष्ट्रीय संमेलन झाले. तिथे दलितांना मूलनिवासी असी ओळख दिली नाही. '' काष्ट इज रेस'' ( Caste is Race ) असे नारे द्यावे लागले. तिथे दलितांना मूलनिवासी आयडेन्टीटी मिळत नसल्यामुळे, दलित फोरम वेगळे स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र आदिवासीना मूलनिवासी म्हणून मान्यता होती. मी स्वतः त्या जागतिक परिषदेला हजार असल्यामुळे त्याचे मी एकमेव उदाहरण आहो. बामसेफचा मूलनिवासी हा मुद्धा राजकीय आहे. तो सांस्कृतिक ओळख बहाल करणारा नाही. बाबासाहेबाच्या स्वप्नातील बौधमय भारत देश उभा करणारा नाही. आंबेडकरी आणि आदिवासींना संस्कृतिक मूल्याच्या आधारे जोडणारा नाही. बहुमताच्या ठरावाला विरोध करून विश्व बंडखोरी करणारा बुद्धाची आणि आदिवासीच्या विश्वव्यापी संस्कृतीक मूल्याची नाळ जुळत असल्याच्या सत्याला मूलनिवासीचा मुधा समोर करून बामसेफव्दारा नष्ट करीत आहे. त्यामुळे यावर खुली डिबेट होणे गरजेचे आहे.’’
काही प्रश्न……
१] मूलनिवासी बाबासाहेबांनी संकल्पना कधीच मांडली नाही. पण आपला आग्रह का ?
२]आंबेडकरी विश्वव्यापी ओळख मागे सारून मूलनिवासी संकल्पना का मांडतो आहोत ?
३ ] मूलनिवासी हे जगातील कोणत्याच देशात बहुसंख्य नाहीत ते अल्प संख्यांक आहेत. आम्ही बहुसंखाकाना मूलनिवासी संबोधन का करीत आहोत,?
४ ] मूलनिवासीची व्याख्या [ universal definition ] कोणती ?
५] जगातील मूलनिवासीच्या संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, आय एल ओ ILO, रिझर्व बँक, सर्वोच्य न्यायालय ने केलेल्या व्याख्या आपणास मान्य आहे की नाही? मान्य नसेल तर आपली व्याख्या कोणती ?
६] या देशाचे आदिवासी हे मूलनिवासी आहेत, पण बाबासाहेबांनी त्यांना संविधानात अनुसूचित जमाती का बनविले? याची दाखल धेणार की नाही ?
७ ] आदिवासीना जाती (CASTE )ऐवजी ‘’ रेसेस’’ (Races) का म्हटले ?
८] आदिवासी हे जाती कोठडीच्या बाहेरचे आहेत. वेगळी सांस्कृतिक व वांशिक ओळख आहे. हे आपण मान्य करणार की नाही?
९ ] जगातील मूलनिवासी संकल्पना रेसियल थ्रेरीवर आधारित आहे तर बाबासाहेबांना रेसियल थ्रेरीच नाकारतात. मग जाती कोठडीतील लोकांना मूलनिवासी बनविण्याचा निर्धार का ?
१०] आपण देत असलेला डी एन ए रिपोर्ट चा हवाल हा जाती कोठडीच्या लोकासंबधीचा (caste group people) आहे, तो वांशिक गणाच्या लोक समूहा संबधीचा (Racial group) नाही. आदिवासी जाती कोठडीच्या बाहेरचे आहेत.
११] ५ जाने. २०११ च्या सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकाला नुसार ९२% लोक बाहेरून आले असे म्हटले आहे. मग बहुजन हे मूलनिवासी कोणत्या आधारावर ?
१२] मूलनिवासी ही संकल्पना ‘’सांस्कृतिक ओळख’’ (Cultural Identity) बहाल करते, कारण आदिवासी मध्ये आजही ‘’ संस्कृती’’ जीवंत आहे. आपण कोणत्या सांस्कृतिक मूल्याचा आधार मांडीत आहात.? कालचा अस्पृश्य आजचा आंबेडकरी, बुद्ध तत्वज्ञानवर आधारीत आहे . महाराचे सांस्कृतिक मुल्ये आणि बुद्धाचे सांस्कृतिक मुल्ये मांडणार आहात किंवा नाही ?
१३] मूलनिवासी संकल्पना स्वनिर्धारण अधिकाराची (Rights of Self determination) पार्श्वभूमी तयार करते आपणास काय अपेक्षित आहे.?
आपणास बाबासाहेबांची विश्वव्यापी आंबेडकरी ओळख कुठे कमी वाटते? की ज्यामुळे स्वताला मूलनिवासी संबोधन करून, खऱ्या मूलनिवासीच्या मुद्द्याला (Adivasi identity) दाबून टाकीत आहात .
Adv. Madavi L K, Nagpur
9405900010

2

Latari Madavi
October 15
आंबेडकरी आयडेन्टीटी की मूलनिवासी आयडेन्टीटी ?
Dear Bansod,
Thanks for quoting a debate para.. there is no definition and para meters in constitution to define Scheduled Tribe. This is the borrowed concept of East India Company and European colonization's slavery code imposed on Indigenous people and same adopted in Constitution as to to. During the Constitution debate Nov.1949, Adivasi representative Mr. Jaipal Singh Manda was raised the points before Hon;ble Dr. Babasaheb Ambedkar, (Chairman Drafting Committee) Pt. Jawahar Lal Neharu ( Prime Minister) , and Dr. Rajendra Prasad ( President) that....
" You are saying to me jangali Adivasi, yes I am proud to be Adivasi, but why you people are not saying to me Adivasi in Constitution" ? The answer is still awaited and all intellectuals are silence.
===========================================================================
1
आंबेडकरी आयडेन्टीटी की मूलनिवासी आयडेन्टीटी ?

संजय इंगोलेजी जयभीम, जय रावण ,
संजय मोहीते आमचे परम मित्र, अनेक वर्ष चळवळीच्या माध्यमातून जवळीक आहे . त्यांच्या बद्धल हृदयात आदराच स्थान आहे.त्या प्रेमा पोटी प्रश्न प्रपंच
दोन समांतर चळवळीच्या दिशा संकल्पित ध्येय न गाठता प्रश्न चिन्ह निर्माण करतात तेंव्हा कालांतराने समांतर रेषा कधीच जुडत नाही असा काही विचाराचा उद्रेक समोर येतो.
संजय मोहितेना मित्र म्हणून काही प्रश्न ….
१] मूलनिवासी बाबासाहेबांनी संकल्पना कधीच मांडली नाही. पण आपला आग्रह का ?
२]आंबेडकरी विश्वव्यापी ओळख मागे सारून मूलनिवासी संकल्पना का मांडतो आहोत ?
३ ] मूलनिवासी हे जगातील कोणत्याच देशात बहुसंख्य नाहीत ते अल्प संख्यांक आहेत. आम्ही बहुसंखाकाना मूलनिवासी संबोधन का करीत आहोत,?
४ ] मूलनिवासीची व्याख्या [ universal definition ] कोणती ?
५] जगातील मूलनिवासीच्या संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, आय एल ओ ILO, रिझर्व बँक, सर्वोच्य न्यायालय ने केलेल्या व्याख्या आपणास मान्य आहे की नाही? मान्य नसेल तर आपली व्याख्या कोणती ?
६] या देशाचे आदिवासी हे मूलनिवासी आहेत, पण बाबासाहेबांनी त्यांना संविधानात अनुसूचित जमाती का बनविले? याची दाखल धेणार की नाही ?
७ ] आदिवासीना जाती (CASTE )ऐवजी ‘’ रेसेस’’ (Races) का म्हटले ?
८] आदिवासी हे जाती कोठडीच्या बाहेरचे आहेत. वेगळी सांस्कृतिक व वांशिक ओळख आहे. हे आपण मान्य करणार की नाही?
९ ] जगातील मूलनिवासी संकल्पना रेसियल थ्रेरीवर आधारित आहे तर बाबासाहेबांना रेसियल थ्रेरीच नाकारतात. मग जाती कोठडीतील लोकांना मूलनिवासी बनविण्याचा निर्धार का ?
१०] आपण देत असलेला डी एन ए रिपोर्ट चा हवाल हा जाती कोठडीच्या लोकासंबधीचा (caste group people) आहे, तो वांशिक गणाच्या लोक समूहा संबधीचा (Racial group) नाही. आदिवासी जाती कोठडीच्या बाहेरचे आहेत.
११] ५ जाने. २०११ च्या सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकाला नुसार ९२% लोक बाहेरून आले असे म्हटले आहे. मग बहुजन हे मूलनिवासी कोणत्या आधारावर ?
१२] मूलनिवासी ही संकल्पना ‘’सांस्कृतिक ओळख’’ (Cultural Identity) बहाल करते, कारण आदिवासी मध्ये आजही ‘’ संस्कृती’’ जीवंत आहे. आपण कोणत्या सांस्कृतिक मूल्याचा आधार मांडीत आहात.? कालचा अस्पृश्य आजचा आंबेडकरी, बुद्ध तत्वज्ञानवर आधारीत आहे . महाराचे सांस्कृतिक मुल्ये आणि बुद्धाचे सांस्कृतिक मुल्ये मांडणार आहात किंवा नाही ?
१३] मूलनिवासी संकल्पना स्वनिर्धारण अधिकाराची (Rights of Self determination) पार्श्वभूमी तयार करते आपणास काय अपेक्षित आहे.?
आपणास बाबासाहेबांची विश्वव्यापी आंबेडकरी ओळख कुठे कमी वाटते? की ज्यामुळे स्वताला मूलनिवासी संबोधन करून, खऱ्या मूलनिवासीच्या मुद्द्याला (Adivasi identity) दाबून टाकीत आहात .
प्रिय संजयजी, हा प्रश्न वैचारिक पातळीवर घ्यावा तो वैयक्तिक असू नये. यावर डिबेट होणे गरजेचे आहे . सुरुवात होणे गरजेचे आहे!
Adv. Madavi L K, Nagpur

Proposed Career Guidance Program (Seeking Support)

Find us on Facebook

International Day of the World's Indigenous Peoples

AYUSH @ google group